Lichtprocessie Moesel 2023

Op woensdag 11 oktober 2023 vond de lichtprocessie opnieuw plaats, waarbij alle parochies van het dekenaat waren uitgenodigd om deel te nemen.
Om 19.00 uur verzamelde men zich bij de Moeselkerk, waar ze om 19.30 uur vertrokken.
Iedereen ontving een kaarsje, en in het duister van de vroege avond liepen ze van de kerk naar de Moeselkapel als onderdeel van de lichtprocessie.